-- Nota : trátase dun exemplo, só iniciado, e a aumentar --
Nome:
Isidro Asensio Amor
Datas vitais (nacemento, morte):
Sevilla 1915 - Madrid 2001
Especialidade:
Xeólogo
Datos biográficos básicos (non científicos):
Pasou longas tempadas en Ribadeo.
Datos biográficos relacionados coa ciencia:
Licenciouse e doutorouse en Farmacia, na rama de Sedimentoloxía, obtendo despois o doutorado en Xeoloxía e tamén en Xeografía. Foi investigador prinicpal no Instituto Lucas Mallada, do CSIC, sendo asemade membro correspondente da Real Academia Española de Farmacia. Boa parte da súa vida tivo relación coa Universidade Complutense de Madrid, dende os seus estudos ata a dirección de teses mesmo despois da súa xubilación.
Obras ou leis da súa autoría:
Entre outros:
* Sobre la formación artificial de una playa en la margen occidental de la ría del Eo. Francisco Hernández Pacheco e Isidoro Asensio Amor. Boletín del Instituto Español de Oceanografía, nº 118, enero 1965


* Evolución morfológica de "Tesos" o bancos de arenas en la ría del Eo. Estudios Geológicos vol.XXX, pp 599-602, dic. 1974


* Contribución al estudio de sedimentos de la ría de Ribadeo.odt. Cuadernos do laboratorio xeolóxico de Laxe nº 9, 1984.


* Formas topográficas en terrenos graníticos.pdf

Formas topográficas en terrenos graníticos. Boletín de Ciencias Real Instituto de Estudios Asturianos nº 58. 1966.

* Contribución as estudio de acciones perigalaciares en el límite galaico-astur.PDF. Collido de Contribución al estudio de acciones periglaciares en el límite galaico-astur. Boletín de Ciencias Real Instituto de Estudios Asturianos nº 83. 1974.


* Morfología del frente costero en el límite galaico-astur. Boletín de Ciencias Real Instituto de Estudios Asturianos nº 84. 1975. (collido de http://tematico.asturias.es/cultura/ridea/index.php)


* Primer centenario de la muerte de Gullermo Schulz (1877-1977). Boletín de Ciencias Real Instituto de Estudios Asturianos, nº 92. 1977. (collido de http://tematico.asturias.es/cultura/ridea/index.php)


* Morfología y sedimentología de la costa occidental asturiana.pdf

Morfología y sedimentología de la costa occidental asturiana (I.e JM.Martí e ASENSIO AMOR). Boletín de Ciencias Real Instituto de Estudios Asturianos, nº 96. 1979.

* Notas sobre el estudio de las rocas asfálticas.pdf

Notas sobre el estudio de las rocas asfálticas. Revista de Obras Públicas 1947, feb., pp.76-79

* Comparación de los diversos métodos de análisis granulométricos de suelos.pdf

Comparación de los diferentes métodos de análisis granulométricos de suelos. Revista de Obras Públicas 1947, mayo, pp.207-217

* ASENSIO AMOR, I.; GONZÁLEZ MARTÍN, J.A.; "Características sedimentológicas de la denominada "Formación detrítica intramiocena", en la Depresión del Tajo". En Estudios Geológicos,Nº33, pp 199-205 (1977).

Científicos relacionados (antecesores, colaboradores, sucesores...):

Datos obtidos de:
http://publicadoenribadeo.wikispaces.com/Traballos+de+Isidoro+Asensio+Amor
Por:
Perico dos Palotes Pérez (nome suposto)
--
O/Os autores non se responsabilizan de posibles perxuízos por datos incorrectos. Trátase dunha páxina en contínua corrección. Se vde. ve algún dato ou feito erróneo, por favor, pregámoslle se poña en contacto connosco para a pertinente corrección.Estivo sempre vinculado a Galicia, a raíz da súa familia materna, estudando decote temas relacionados coa xeoloxía e xeografía galegas, en particular na franxa cantábrica. Estudou a ría de Ribadeo entre outros lugares. Os artigos sobre este espazo están dispoñibles na biblioteca pública de Ribadeo.