O Universo

1.-Cosmoloxía “Conto lóxico”. Dous tipos:
 • Xeocentrismo (Ptolomeo):
-Terra centro do Universo.
-Explicación con órbitas e epiciclos.
-Séptimo ceo = estrelas fixas = lugar onde estaba Deus.
-Planetas entre séptimo ceo e nós.
 • Heliocentrismo (Copérnico):
-Sol centro do Universo.
-O séptimo ceo nn era inmutable.
-Sistema de referencia: Galileo.
-Aceptado hoxe en día.

2.-Novos descubrimentos:
 • Inmensidade do Universo: máis complexidade deste.
 • Descubrimento do tempo profundo: Pensaban que a Terra tiña 6000 anos cando ten 4560 millóns de anos.
 • Evolución biolóxica: A “orixe das especies” de Darwin, demostrou que as especies evolucionan co paso do tempo.

3.-Composición do Sistema Solar:
-Sol.
-Planetas: xigantes e terrestres.
-Planetas enanos.
-Satélites.
-Corpos menores do Sistema Solar: asteroides e xometas.

4.-Formación do Sistema Solar. Mediante teorías.
- Carazterísticas que se deben explicar nunha teoría sobre a orixe do Sistema Solar:
 • O sol e todos os planetas xiran no mesmo sentido
 • As órbitas dos planetas son elipses.
 • As órbitas de todos os planetas sitúanse nunha elíptica.
 • Os planetas interiores son pequenos e densos.
 • Os planetas exteriores son grandes e lixeiros.
(A teoría planetesimal é a teoría máis aceptada sobre a orixe do Universo actualmente)

5.-Nacemento da Terra e da Lúa:
 • Terra:
-Formación do protoplaneta terrestre.
-Diferenciación por densidades.
-Enfriamento da superficie e formación dos océanos.
 • Lúa: Pretendese descubrir se a lúa é irmá, filla ou adotada da Terra. Na actualidade a hipótese aceptada é que a lúa é a filla da Terra.

6.-Máis alá do Sistema Solar. Compoñentes das Galaxias (hai 80000 millóns de galaxias):
-Estrelas.
-Nebulosas.
-Materia oscura.

7.-Como empezou todo. A teoría máis aceptada na actualidade é a do big bang, as súas ideas básicas son:
 • Tempo cero.
 • Inflación.
 • Síntesis primordial de hidróxeno e helio.
 • Formación de galaxias
 • Formación de elementos pesados.

8.-O nacemento da vida:
 • Atmósfera antiga: máis quente, rica en dióxido de carbono, sin osíxeno, con máis enerxía. Encontrábase sometida ó continuo bombardeo de asteroides e as radiacións ultravioleta chegaban ata a superficie terrestre.
 • Atmósfera actual: pódeselle chamar contaminación da antiga. Contén osíxeno.

Formación da vida:
 1. Moléculas orgánicas sencillas.
 2. Moléculas orgánicas máis complexas.
 3. Coacervados.

Outras perspectivas da formación da vida:
 • Chemineas submarinas: A vida formouse nos océnos
 • Panspermia: A vida formouse nun meteorito e veu viaxando polo espacio.

Noelia Gómez Pérez