Páxina para o curso 2010/2011, na que quedan relacionadas algunhas páxinas de xemplo co esquemas da Historia da Astronomía. Cada páxina levará o nome de quen a colga, no formato Apelido1_Apelido2_Nome, sen usar plantilla, e podían meterse esquemas feitos a man e logo escaneados en .jpg ou .png, ou feitos dereitamente cun programa de debuxo neses formatos, ou feitos cun programa para facer mapas conceptuais (hai moitos libres na rede) e exportados a eses formatos.

García_Fernández_Mario

García_Fernández_Nahuel

Gómez_Pérez_Noelia

Gutiérrez_Soto_Laura

Pousada_Linares_Sarai