Listado de científicos biografiados:

Exemplo sucinto: Isidoro Asensio Amor

(hai páxina de plantilla)